ข้อกําหนดและ เงื่อนไข

  • การเปิดเผย ทรัพย์สิน ทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเนื้อหาโลโก้และสื่อภาพอื่น ๆ ที่คุณสร้างขึ้นเป็นทรัพย์สินของคุณและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
  • ข้อบอกเลิกจะแจ้งให้บัญชีของผู้ใช้บนเว็บไซต์และแอปมือถือหรือผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์และมือถือของคุณ (หากผู้ใช้ไม่สามารถมีบัญชีกับคุณ)
  • กฎหมาย ที่ใช้บังคับ จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงกฎหมายที่ควบคุมข้อตกลง สิ่งนี้ควรเป็นประเทศที่ บริษัท ของคุณมีสํานักงานใหญ่หรือประเทศที่คุณใช้งานเว็บไซต์และแอพมือถือของคุณ
  • ส่วนคำสั่ง ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าคุณจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่คุณเชื่อมโยงไป โดยทั่วไปประโยคประเภทนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและยอมรับ (หรือไม่เห็นด้วย) กับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้
  • หากเว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาและทําให้เนื้อหานั้นเป็นสาธารณะแก่ผู้ใช้รายอื่น
    ประโยค "เนื้อหา" มักจะกล่าวถึงว่าผู้ใช้ต้องให้สิทธิ์ (เว็บไซต์หรือนักพัฒนาแอปมือถือ) เพื่อให้คุณสามารถแชร์เนื้อหานี้บนเว็บไซต์ / แอพมือถือของคุณและเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถใช้งานได้
    เนื่องจากเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้เป็นสาธารณะสําหรับผู้ใช้รายอื่นส่วนข้อประกาศ DMCA (หรือการละเมิดลิขสิทธิ์) จะเป็นประโยชน์ในการแจ้งให้ผู้ใช้และผู้เขียนลิขสิทธิ์ทราบว่าหากพบว่าเนื้อหาใด ๆ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์คุณจะตอบสนองต่อ DMCA ใด ๆ ที่จะลบประกาศที่ได้รับและคุณจะลบเนื้อหา
  • ข้อ จํากัด สิ่งที่ผู้ใช้สามารถทําสามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าด้วยตกลงที่จะใช้บริการของคุณพวกเขายังตกลงที่จะไม่ทําบางสิ่ง นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ยาวและละเอียดในข้อตกลงข้อกําหนดและเงื่อนไขของคุณเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานเชิงลบมากที่สุด
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template