บริการของเรา

เราได้จัดเตรียมบริการสำหรับ Odoo ไว้อย่างครบถ้วน ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์

ติดต่อเรา

บริการสำหรับ Odoo

green and white lighted tunnel

ติดตั้ง Infrastructure

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์รายงานและการวิเคราะห์ และอื่นๆ

closeup photo of computer keyboard

ติดตั้ง Odoo

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Odoo CE, Odoo EE, Odoo.sh. กำหนดค่าระบบเบื้องต้น การสำรองข้อมูล ส่งเมล

person using computer keyboard

กำหนดค่าการใช้งาน

กำหนดค่าบริษัท ผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน

person holding pencil near laptop computer

อบรมการใช้งาน

การกำหนดค่าข้อมูลเริ่มต้นเช่น  ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า การใช้งานระบบต่างๆ การพิมพ์รายงาน.

two women talking while looking at laptop computer

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาการใช้งาน การประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจต่างๆ

turned off MacBook Pro beside white ceramic mug filled with coffee

ออกแบบระบบและปรับปรุงกระบวนการ

ออกแบบเอกสาร ปรับปรุงเวิร์คโฟลว์การทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร.

turned on gray laptop computer

พัฒนาและปรับแต่ง

แก้ไขรายงาน ฟอร์ม หน้าจอกรอกข้อมูล พัฒนาเพิ่มเติมรายงานและฟังก์ชั่นต่างๆ เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

person using laptop computer

นำเข้าข้อมูลและอัพเกรด

นำเข้าข้อมูลพื้นฐานข้อมูลจากระบบเก่าอัพเกรดเวอร์ชั่น Odoo

person using laptop

ดูแลระบบและบำรุงรักษา

ดูและระบบงานไอที ระบบซฮฟ์แวร์ สำรองข้อมูล อัพเดทแพทช์ ความปลอดภัย และบั๊กของโปรแกรม

บริการอื่นๆ

laptop compute displaying command prompt

พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน

ให้บริการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์เฉพาะด้านสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เฉพาะงาน เพื่อการทำงานที่คล่องตัวตามประเภทธุรกิจ

black remote control on red table

พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เช่นแอปฯสำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้า แอปฯสำหรับงานขาย งานคลังสินค้า ฯลฯ

white ethernet switch

ดูแลระบบไอทีในองค์กร

บริการดูแลระบบไอทีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์สามารถดูแลและช่วยแก้ปัญหาระบบไอที ให้สามารถทำงานได้ไม่ขาดตอน