บริษัท คชสาร เทคโนโลยี อินเวนชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่) เวอร์ชัน Odoo 14.0

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท คชสาร เทคโนโลยี อินเวนชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่) อินสแตนซ์ของ Odoo เปิด ERP ต้นทาง.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
Record and Embed Audio or Video in Html Editor
Create and play videos/audios on odoo platform
CRM
Track leads and close opportunities
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
โปรเจค
Organize and plan your projects
eCommerce
Sell your products online
การตลาด
Design, send and track emails
การใช้จ่าย
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Time Off
Allocate time off and follow time off requests
รับสมัครงาน
Track your recruitment pipeline
บุคลากร
บุคลากร
Atharva Theme Base
Base module for Atharva E-commerce themes
Odoo 14 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
Import Chart of Accounts from CSV or Excel File
This apps helps to import chart of accounts using CSV or Excel file
Database Auto Backup (filestore)
Database auto backup application, includes filestore option.
Dynamic Financial Reports
Dynamic Financial Reports with drill down and filters– Community Edition
Odoo Enterprise Theme
Odoo Enterprise Theme
บำรุงรักษา
Track equipment and manage maintenance requests
Partner VAT Unique
Module to make the VAT number unique for customers and suppliers.
Sale Discount on Total Amount
Discount on Total in Sale and Invoice With Discount Limit and Approval
Popup Message
Create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
Sync Studio
Synchronize anything with anything: SystemX↔Odoo, Odoo1↔Odoo2, SystemX↔SystemY. ETL/ESB tool similar to OCA/connector, but more flexible
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
เหตการณ์
Publish events, sell tickets
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
Fleet
Manage your fleet and track car costs
บล็อก
Publish blog posts, announces, news
Live Chat
Chat with your website visitors
การสำรวจ
สร้างแบบสำรวจและวิเคราะห์คำตอบ
Dashboards
Build your own dashboards
งานซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์
Attendances
เวลาเข้าออกงาน
หมายเหตุ
Organize your work with memos
การจัดการทักษะ
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Online Jobs
Manage your online hiring process
สัญญาของบุคลากร