เกี่ยวกับเรา

บริษัท คชสาร เทคโนโลยี อินเวนชัน จำกัด  ให้บริการวางระบบอีอาร์พีด้วย Odoo ครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ ติดตั้งระบบ อบรมการใช้งาน พัฒนาปรับแต่ง นอกจากนี้เรายังพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านสำหรับเชื่อมต่อกับ Odoo  เพื่อให้การทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น ปัจจุบันเรายังเป็น Odoo  Partner สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้งาน Odoo Online และ Odoo Enterprise อีกด้วย

Follow Us
ที่เก็บถาวร
ป้ายกำกับ